ഞാന്‍ ഇരിങ്ങല്‍

Monday, February 23, 2009

ഇലക്ട്ര കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾണ്ണാടിയിൽ ഇലക്ട്ര മുടിയഴിച്ചിടുമ്പോൾ
അച്ഛൻ സ്വകാര്യം പറയുകയാണ്
ചുണ്ട് ചേർത്ത് ചെവിയിലേക്ക്.


മകൾ
ചിറക് വിരിച്ച്
കേൾ‍ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റായി

സ്വകാര്യം കൊണ്ട് ഓടിയകന്നു

ആകാശത്തിനും

കടലിനുമിടയിൽ
മകൾ
കാറ്റിനോട് മത്സരിച്ചു.

ഓട്ടത്തിൽ
‍ഒന്നാമതായ മകളുടെ
കാലുകളുടെ വേഗതയിൽ
സ്വകാര്യം
ചെവിയിലെത്തുമെന്നറപ്പായപ്പോൾ
വെള്ളത്തിലേക്കിട്ടു.

ചിറക് വീശി
ആകാശത്തിൻറെ ഹൃദയമിടിപ്പുമായി
വെള്ളത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞ മകൾ
കണ്ടത്
അച്ഛനെ തിന്നുന്ന സ്രാവിൻ കൂട്ടങ്ങൾ


Labels:

Monday, February 09, 2009

ബണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ

പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഗോഷ്ടി കാണിച്ചത്
ആദ്യത്തെ ചുംബനത്തിന്
എനിക്കറിയാം
ഇടയ്ക്കൊരു ചാറ്റല്‍ മാത്രമായിരിക്കും
മിന്നായം പോലെ ആകാശത്തിലോരു
പങ്കായം കണ്ടേക്കാം.

വിളിക്കുന്നുണ്ട്
രാത്രിയും പകലും
പെയ്യാനൊന്നുമല്ല
വെറുതെ ശൃംഗരിക്കാൻ മാത്രം

ഇരുളിലൊന്നാഞ്ഞ്
നൂ‍ൽ പാലമിട്ട്
ഓടിയും ചാടിയും
കെട്ടി മറിഞ്ഞ്
ചളിക്കണ്ടത്തില്‍ വീണത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ്.

ചിരിത്തുമ്പത്തെ
ചളിത്തലപ്പിൽ
ഒഴുകിയിറങ്ങി
തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ
‍കരഞ്ഞ്
നിലവിളിച്ച്
തോടും പുഴയും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ്
നെഞ്ച് പിളർ‍ന്ന
നിൻറെ സ്നേഹമാണെന്നറിഞ്ഞ്
എൻ‍റെ ദൈവേന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചത്
നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ
‍ബണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന...
എൻറേത് മാത്രമാകേണ്ട നീ...
എന്‍റെ ദൈവേ...

Labels: