ഞാന്‍ ഇരിങ്ങല്‍

Saturday, March 07, 2009

രക്തസാക്ഷികൾകന്ന് പൂട്ടാന്‍ പോയവൻ

‍തിരിച്ച് വന്നത്-

കളവുപോയ മൂരിയുടെ കൊമ്പ് തേടിയാണ്

മൂരിക്കൊമ്പിന് മാര്‍ക്കറ്റിൽ

‍വിലയില്ലാതിരുന്നിട്ടും,

ചിറ്റേനിക്കണ്ടത്തില്‍ വിത്തിടാതിരുന്നിട്ടും,

കെട്ടിവെച്ച തടമെല്ലാം പൊട്ടിപോയിട്ടും,

കന്ന് പൂട്ടാൻ പോയവൻ

‍തിരിച്ചു വന്നത് -

കൈനിറയെ ഓലപടക്കങ്ങളുമായാണ്.


പടക്കങ്ങളൊക്കെയും

മഞ്ഞ് കൊള്ളാതിരിക്കുവാൻ‍,

ഉറിയില്‍ കെട്ടിപൊതിഞ്ഞ്-

മുള വരുന്നതും കാത്ത്,

തീക്കാറ്റേറ്റ്,

നുണഞ്ഞ് കൊതിപ്പിച്ച്,

അടയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്.

വിളവെടുക്കാൻ പോയവൻ

‍ഇന്നലെ ചങ്ക് തകർ‍ന്ന്-

രക്തസാക്ഷിയായതും,

കൊടിമരമുയർ‍ന്നതും,

സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചതും.

(മനോരമ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)


Labels: